اطلاعیه

اطلاعیه

تعطیلی کانون 1399/08/03

نود و ششمین جلسه دوره یازدهم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

نود و ششمین جلسه دوره یازدهم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

نود و ششمین جلسه دوره یازدهم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان در ساعت ۱۱:۳۰ روز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی، وکیل فرهاد رستم ...

نود و پنجمین جلسه دوره یازدهم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

نود و پنجمین جلسه دوره یازدهم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

نود و پنجمین جلسه دوره یازدهم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در ساعت 12 روز دوشنبه99/06/24 با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی، وکیل فرهاد رستم ...

کالبد شکافی یک مشکل اجتماعی توسط رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان شناخت مردم از عملکرد نهاد وکالت اندک است

کالبد شکافی یک مشکل اجتماعی توسط رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان شناخت مردم از عملکرد نهاد وکالت اندک است

" شناخت مردم از عملکرد نهاد وکالت اندک است " روزنامه نصف جهان - سه شنبه 8 مهرماه شماره 3867